ZNAMY ODPOWIEDŹ
NA WSZYSTKO

WITAMY W STREFIE
KLIENTA WDM

Dotacje

 • WDM Computers Jarosławska Maria informuje o zakończonej realizacji projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ”

  WDM Computers Jarosławska Maria informuje o zakończonej realizacji projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

   

  Cel główny projektu:

  Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

   

  Planowane efekty:

  • Wdrożenie do oferty innowacji produktowo-usługowej w postaci usługi telekonferencji opartej o mobilne numery telefoniczne;
  • Stworzenie nowej marki produktowej dla klientów B2B;
  • Wdrożenie zmian i usprawnień w obrębie procesów marketingowo-sprzedażowych;
  • Wdrożenie usprawnień w zakresie procesów wewnętrznych;

   

  Wartość projektu: 5 302 530,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 965 300,00 PLN

   

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  ZAŁĄCZNIK:

 • WDM Computers Jarosławska Maria informuje o realizacji projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

  WDM Computers Jarosławska Maria informuje o realizacji projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

  Cel główny projektu:
  Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

  Planowane efekty:

  • Wdrożenie do oferty innowacji produktowo-usługowej w postaci usługi telekonferencji opartej o mobilne numery telefoniczne;
  • Stworzenie nowej marki produktowej dla klientów B2B;
  • Wdrożenie zmian i usprawnień w obrębie procesów marketingowo-sprzedażowych;
  • Wdrożenie usprawnień w zakresie procesów wewnętrznych;

  Wartość projektu: 5 302 530,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 965 300,00

  Zapraszamy na stronę produktową https://www.confly.pl/

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na opracowaniu regulaminów i polityk związanych z korzystaniem z platformy telekonferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  Załącznik:

 • ZAPYTANIE O CENĘ dot. realizacji usługi doradczej polegającej na opracowaniu regulaminów i polityk związanych z korzystaniem z platformy telekonferencji

  WDM Computers Jarosławska Maria zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie wyceny usługi doradczej polegającej na opracowaniu regulaminów i polityk związanych z korzystaniem z platformy telekonferencji w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  Załączniki:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z zaprojektowaniem funkcjonalnym (UX) oraz interfejsów użytkownika (UI) platformy telekonferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  ZAŁĄCZNIK:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego dot. wykonania dedykowanego oprogramowania – platformy telekonferencji oraz dostawy i konfiguracji infrastruktury sprzętowej IT wraz z implementacją oprogramowania umożliwiających świadczenie usługi telekonferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  Załącznik:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego dot. realizacji działań związanych z usprawnieniem procesów marketingowo-sprzedażowych

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z usprawnieniem procesów marketingowo-sprzedażowych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  ZAŁĄCZNIK:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z przeprowadzeniem badań z użytkownikami oraz zdefiniowaniem na ich podstawie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych usługi telekonferencji zorientowanych na użytkownika w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy WDM Computers dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych, placówek edukacyjnych z obszaru powiatu dębickiego i mieleckiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej (GPON) przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług szerokopasmowych klasy NGA.

  Wskaźniki projektu:

  • 12 121 szt. – dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
  • 1216 km – długość sieci szerokopasmowej;
  • 102 szt. – dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
  • 19 szt. – liczba utworzonych węzłów dostępowych.

  Planowany okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021
  Całkowita wartość projektu: 60 949 488,90 zł
  Wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 37 566 844,41 zł

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy WDM.

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy WDM Computers Jarosławska Maria oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

  Załącznik:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI PROJEKTU „INTERNET NOWYCH MOŻLIWOŚCI – SIEĆ NGA W POWIECIE DĘBICKIM I MIELECKIM”

  WDM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim” (nr POPC.01.01.00-18-0022/18)
  Postępowanie prowadzone jest poprzez Bazę Konkurencyjności.
  Szczegóły postępowania pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157434
 • Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Działanie: 8.4 PO IG

  Innowacyjna gospodarka, WDM, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  WDM Computers Maria Jarosławska zakończyła realizację projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla terenów wiejskich na terenie powiatu mieleckiego”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

  W ramach projektu zbudowana została sieć światłowodowa umożliwiająca korzystanie z najnowocześniejszych usług na światowym poziomie:

  • Szybki Internet – Internet dostarczany drogą światłowodową charakteryzuje się najlepszymi parametrami ze wszystkich metod dostępowych. Ten rodzaj dostępu umożliwia osiąganie przepustowości wielokrotnie szybszych niż w przypadku innych technologii np. radiowych. Oferuje wyjątkową stabilność połączenia, ważną przy nowoczesnych usługach świadczonych przez Internet takich jak: (wideo)rozmowy, gry i inne rozwiązania multimedialne.
  • Telewizja HD i 3D – Oferowana telewizja charakteryzuje się doskonałą cyfrową jakością obrazu umożliwiającą oglądanie programów w wysokiej rozdzielczości (Full HD), a także w trójwymiarze (3D). W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań nie wymaga żadnych zewnętrznych instalacji antenowych, które wymagają strojenia i są podatne na zakłócenia.
  • Tani Telefon – Niskie koszty połączeń, darmowe minuty w ramach abonamentu i nielimitowane bezpłatne połączenia do wszystkich w ramach naszej sieci przez całą dobę, to główne zalety tej usługi.

  Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2015
  Wartość projektu: 5 047 844,70 PLN
  Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 872 757,14 PLN
  Miejsce realizacji projektu: Boża Wola, Chorzelów, Goleszów, Podleszany, Rydzów, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Przecław, Tuszyma, Grzybów

  Zapraszamy do odwiedzenia następujących witryn:

 • Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

  Działanie: 2.1 PO PW

  Rozwój Polski Wschodniej, WDM, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

  WDM COMPUTERS Maria Jarosławska informuje, że zakończyła realizację projektu pn. „Budowa sieci światłowodowej w powiecie mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

  Celem niniejszego projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w standardzie NGA na obszarze 5 miejscowości trzech gmin powiatu mieleckiego oraz podłączenie do sieci NGA użytkowników końcowych z terenu realizacji projektu.

  Okres realizacji projektu 2014 – 2015 r.
  Wartość projektu: 2 601 265,50 PLN
  Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 202 607,88 PLN

  www.polskawschodnia.gov.pl

 • WDM Computers Jarosławska Maria zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy WDM Computers Jarosławska Maria oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

  WDM Computers Jarosławska Maria zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy WDM Computers Jarosławska Maria oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zadzwoń lub
zamów rozmowę